Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín

Obnova údolní nivy řeky Kyjovky
zpět

V srdci jižní Moravy, v malebném kraji Bohuslavice u Kyjova, probíhá fascinující přeměna. Dříve odvodněná a zemědělsky využívaná niva řeky Kyjovky se proměnila v zelený ráj plný vodních ploch. Cílem projektu bylo navrátit krajině její původní tvář, zvýšit biodiverzitu a poskytnout útočiště ohroženým druhům. Na místě, kde kdysi převládala orná půda, dnes rozkvétají mokřadní biotopy, domov pro obojživelníky a mnoho vodních rostlin.

Místo, kde se příroda vrací do svého přirozeného stavu, přitahuje i návštěvníky. Nově vybudovaná cyklostezka nabízí možnost projet místní krajinu na kole, pozorovat ptactvo a v zimě zde dokonce bruslit. Pro ty, kdo chtějí zůstat blíže přírodě, je zde i glampingový stan.

Za tímto ambiciózním projektem stojí Petr Holeček se svou ženou Věrou, kteří se rozhodli investovat do obnovy přírody pro budoucí generace. A i když cesta nebyla snadná, výsledek stojí za to.