Borotín, okr. Blansko

Biocentrum a biokoridor pod Borotínem
zpět

Na dříve zanedbaném, křovinami a různým náletem zarostlém území kolem Borotínského potoka u Blanska je zase živo. Obec Borotín se spojila s pozemkovým úřadem a společnými silami se jim podařilo vytvořit 5 ha velké biocentrum s novým 209 metrů dlouhým ramenem potoka, které napájí pět tůní. Zpevnili také polní cestu, postavili retenční nádrže a vysázeli desítky stromů. Efekt byl rychlý: do lokality se vrátily žáby a ryby, zajíci, bažanti, koroptve či volavky.

Hlavním cílem opatření bylo kromě zvýšení biodiverzity i zadržování vody v krajině. Díky tůním a rybníčkům se zpomaluje odtok vody z krajiny, v době přívalových dešťů zase svádí vodu z cesty a pomáhají brzdit rozvodnění potoka. Revitalizované území můžou místní znova využívat k procházkám v přírodě.