Krčma, okres Hodonín

Lokální biocentrum a biokoridor U Krčmy
zpět

V srdci Jihomoravského kraje u obce Krčma se po staletí rozprostíralo Čejčské jezero s brakickou vodou a slanisky, v roce 1823 však zaniklo cíleným vysoušením a po roce 1965 se z něj stala černá skládka. Díky projektu Muzea vinařství a venkova se krajina opět vrací k původním slaniskům. Během šesti let byly vytvořeny dvě mělké, vysychavé tůně a jedna další s trvalou vodní hladinou, doplněné výsadbou listnatých stromů a keřů.

Okolí tůní tak poskytuje útočiště pro mokřadní vegetaci, vodní ptactvo a obojživelníky, navíc plní důležité ekologické a krajinotvorné funkce. Lokalita se stala oblíbeným místem setkávání místních obyvatel, skautů i milovníků přírody. Přestože projekt neslibuje ekonomický zisk, jeho hodnota pro komunitu a krajinu je nepopiratelná. Slouží jako připomínka významu zachování přírodního dědictví a společenské hodnoty revitalizace krajiny.