Křtěnov, okres Blansko

Vytváření tůní a výsadba stromů v obci Křtěnov
zpět

Obec Křtěnov se rozhodla vrátit k přírodě a oživit své bývalé prameniště. Prostřednictvím revitalizace přeměnila opuštěné zdroje vody na tři tůně doplněné mokřadem. Do oblasti o rozloze 5 000 m² vysázela přibližně padesát ovocných stromů, včetně švestek, jabloní, hrušní a třešní. Před zahájením projektu byl pozemek odvodňován jak odběrem pitné vody pro obec, tak melioracemi. Pozemek byl intenzivně kosen a narušován těžkou technikou. Nyní, s pomocí dotace od Jihomoravského kraje, nejenže se obnovil přirozený biotop pro chráněné druhy, ale také slouží jako místo pro vzdělávání a relaxaci pro místní komunitu. Hlavně však díky zadržení vody projekt pozitivně ovlivňuje mikroklima a přispívá k zachování vlhkosti v krajině. Tento krok představuje skvělý příklad toho, jak i malá obec může významně přispět k ochraně a revitalizaci svého přírodního dědictví.