manželé Sečkovi, Moravský Písek

Hospodaření v harmonii s krajinou Moravského Písku
zpět

Okolí Moravského Písku poznamenalo kolektivní zemědělství, scelování pozemků, vysoušení mokřadů a odvodnění podmáčené orné půdy. Manželé Sečkovi chtěli na půdě hospodařit tak, aby dále nedegradovala, ale naopak zlepšovala svůj stav. Nejprve začali sázet stromy a větrolamy, zakládat přírodní pásy a meze na obecních pozemcích. Od roku 2007 vysadili přibližně 63 tisíc stromů a 26 tisíc keřů.

Dnes hospodaří na 150 hektarech půdy v ekologickém režimu, z toho 50 hektarů tvoří extenzivní a krajinotvorné ovocné sady původních krajových odrůd (zhruba šest tisíc stromů). Na orné půdě pěstují ozimé pšenice, hořčici, jarní pšenici, oves, vojtěšku, jetelotrávy a čirok. Jejich stohlavé stádo piemontského skotu celoročně spásá a hnojí jejich pozemky. V roce 2021 vytvořili tři lokality s tůněmi a útočišti pro plazy. Dlouhodobě se také starají o přírodní památku Vypálenky.