Mikulov, okres Břeclav

Rozdělovat pole, propojovat lidi v Mikulově
zpět

Myšlenka „rozdělovat pole, propojovat lidi“ odstartovala sérii výsadeb stromů a zakládání travnatých pásů, které rozdělily stohektarový lán pole mezi Mikulovem a přilehlou obcí Klentnice do šesti menších celků. Okrašlovací spolek vysázel celkem 449 stromů a na ploše bývalé orné půdy zatravnil 6 ha půdy. Nově vysázené aleje proměnily intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu v krajinu zdravější, pestřejší a ekologicky stabilnější. Krajinu, která odolává větrné erozi a zabraňuje odtoku dešťové vody z území.

Travnaté pásy oseté jetelotravní luční směsí již zabydleli skřivani polní, z hmyzu potkáváme kudlanky, modrásky, cvrčky. Do krajiny se nevrátil jen hmyz a ptactvo, ale také lidé, kteří mohou krajinou procházet po nově vzniklých cestách. Při výsadbách stromů, kterých se účastní zejména místní obyvatelé, se vytváří vztah obyvatel ke krajině, ve které žijí a vznikají nová přátelství.