obec Ořechov

Mokřad Na dolinách a polní cesty v krajině u Ořechova
zpět

U Ořechova se v 50. letech minulého století rozoraly meze, zrušily remízky a pole scelily do velkých půdních bloků, jejichž úrodnost se postupně snížila kvůli suchu i vodní erozi. Také místní regulovaný potok Lejtná byl po většinu roku vyschlý. Obec se rozhodla napravit tento neutěšený stav a vrátit do svého okolí cenné krajinné prvky.

V roce 2019 vznikl na soutoku Tikovského potoka a Lejtné mokřad tvořený sedmi vzájemně propojenými tůněmi. Voda se v něm zadržuje a neodtéká tak mimo katastr obce. Na území mokřadu se nachází 525 nově vysazených keřů a 210 stromů. Přibyly dvě polní cesty s lipovou a ovocnou alejí, hráz osázená duby či remízek o zhruba 300 kusech listnatých stromů. Kromě toho Ořechov v posledních letech obnovil několik zatravněných polních cest do okolních vesnic a vytvořil přírodní pásy pro lepší zasakování vody v krajině.