obec Šardice

Protierozní a protipovodňová ochrana v Šardicích
zpět

Obec Šardice v minulosti již několikrát zasáhly lokální povodně. Přívalové deště v kombinaci s nefunkční odvodněnou krajinou způsobily škody na domech, komunikacích, vinicích a v roce 1970 i ztráty na životech při zaplavení zdejšího lignitového dolu. Dřívější starosta Miroslav Gregorovič, jako jeden z přeživších horníků, se proto hned po revoluci rozhodl řešit protierozní a protipovodňovou ochranu obce s pomocí komplexních pozemkových úprav.

Od roku 2010 obec usilovně pracuje na obnově řady prvků, které se z krajiny nešetrným hospodařením a těžbou ztratily. Vznikly ochranné nádrže, suché poldry, příkopy, průlehy, vsakovací pásy, meze, biocentra či polní cesty osázené stromy. Aktivity mají také vzdělávací přínos, protože se do nich zapojují děti a rodiče.