Obec Terezín, okes Hodonín

Protipovodňová a protierozní opatření v Terezíně
zpět

Intenzivně zemědělsky obhospodařované území, erozí znehodnocená půda a škodlivý dopad povodní. Toto vše dříve charakterizovalo Terezínskou krajinu. Iniciativa obce přinesla změnu: obnovu krajiny s cílem zadržet vodu a snížit riziko povodní, bojovat proti větrné i vodní erozi a vytvářet zdravé přírodní prostředí. Výsledkem je vybudování suchých poldrů, lokálního biocentra, mokřadních systémů, slanisek, alejí a dalších protipovodňových a protierozních opatření. Přes 400 nově vysazených stromů a 4 000 keřů přivádí zpět druhy fauny a flory, jež z krajiny vymizely. Ekonomický přínos? Prevence škod na majetku.