Olomučany, Na Bačině, okes Blansko

Rodinná Alej života v Olomučanech
zpět

Ve vesnici Olomučany se zrodil projekt, který spojuje rodinu a ozeleňuje naučnou stezku. V rodinné Aleji života bylo v letech 2017-2021 vysazeno 18 lip. Tyto lípy nejen že oživují krajinu a nabízejí stín kolemjdoucím, ale také představují osobní příběhy – jsou věnovány k významným životním událostem či vzpomínkám na milované. Alej o délce 150 metrů doplnila původní keřový remízek, slouží jako větrolam a redukuje tak větrnou erozi v lokalitě. Je to svědectví o tom, jak lze spojit rodinu, přírodu a krajinu do harmonického celku, zatímco se nabízí vzdělávací a relaxační místo pro celou komunitu.