Tvarožná Lhota – Travičná, okres Hodonín

Obnova krajiny pod rozhlednou Travičná
zpět

Svahy pod rozhlednou Travičná získaly zpět svou někdejší podobu. Historicky byly využívané jako pastviny, po kolektivizaci jako pšeničná a kukuřičná pole místního JZD. Díky spolupráci s AOPK Bílé Karpaty se podařilo navrátit bělokarpatské louky s více než stovkou nově zasazených stromů tak, aby se podobaly původním loukám chráněných Čertoryjí.

Dvanácti hektarová plocha nabízí azyl mnoha druhům ptáků, plazů, obojživelníků a hmyzu. Obnova krajinného rázu přitáhla velký zájem veřejnosti, do výsadby se zapojila řada dobrovolníků včetně dětí z hnutí Skarabeus. Srážky, které dříve ze svahů vyplavovaly i domy, budou díky zeleni lépe zadržovány.