obec Vohančice

obec Vohančice

První změny v krajině v okolí Vohančic vznikly jako reakce na splachy půdy z polí do obce při prudkých deštích. Během tří let se podařilo obci osít různými travními směsmi cca 43 hektarů erozně nejohroženějších ploch. Postupně zde vytvořili několik rozsáhlých sadů...
obec Vedrovice

obec Vedrovice

Obec Vedrovice se nachází v intenzivně obdělávané krajině a až 76 % jejího katastru tvoří orná půda. Velké půdní bloky, malá schopnost zasakovat dešťovou vodu a nízký podíl zeleně udělaly z okolí obce krajinu bez života. Změnit by to měla opatření uskutečněná v...
obec Šardice

obec Šardice

Obec Šardice v minulosti již několikrát zasáhly lokální povodně. Přívalové deště v kombinaci s nefunkční odvodněnou krajinou způsobily škody na domech, komunikacích, vinicích a v roce 1970 i ztráty na životech při zaplavení zdejšího lignitového dolu. Dřívější starosta...
obec Šakvice

obec Šakvice

Na břehu řeky Dyje pod Pálavou se kdysi rozprostíraly louky s tůněmi, překrásný lužní les s obrovitými duby, topoly a jilmy, vedle něj jasanové háje a u vody olšové a vrbové porosty. Na území později vznikla vodní nádrž Nové Mlýny a spolu s ní zmizela řeka Dyje,...
obec Ořechov

obec Ořechov

U Ořechova se v 50. letech minulého století rozoraly meze, zrušily remízky a pole scelily do velkých půdních bloků, jejichž úrodnost se postupně snížila kvůli suchu i vodní erozi. Také místní regulovaný potok Lejtná byl po většinu roku vyschlý. Obec se rozhodla...