Borotín, okr. Blansko

Borotín, okr. Blansko

Na dříve zanedbaném, křovinami a různým náletem zarostlém území kolem Borotínského potoka u Blanska je zase živo. Obec Borotín se spojila s pozemkovým úřadem a společnými silami se jim podařilo vytvořit 5 ha velké biocentrum s novým 209 metrů dlouhým ramenem potoka,...
Obec Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Obec Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Krajina kolem obce Novosedly na Moravě patří řece Dyji. Rozsáhlá hráz zde však v minulosti změnila přirozený krajinný ráz, přírodní rozlivy do krajiny nahradilo intenzivní zemědělství. To bylo mimořádně nehospodárné kvůli podmáčené půdě. Obec Novosedly se k tomu...
Velké Pavlovice, okres Břeclav

Velké Pavlovice, okres Břeclav

Z dříve intenzivně zemědělsky využívané krajiny trpící vodní i větrnou erozí je dnes patnácti hektarové biocentrum bující životem. V suchem ohrožené lokalitě Velkých Pavlovic pomáhají zadržovat vodu nově vybudované mokřady a nádrž s vodní plochou na 2,5 ha. Zároveň...
Mouřínov, okres Vyškov

Mouřínov, okres Vyškov

Manželé Kutáčkovi se s láskou a odhodláním pustili do oživení 13 ha krajiny na úpatí Ždánického lesa. Kdysi nehostinná intenzivně obhospodařovaná pole se za deset let změnila v úrodné pastviny, kde se dnes spokojeně pasou kozy a ovce. Farmáři nejenže vyrábějí lahodné...
Krčma, okres Hodonín

Krčma, okres Hodonín

V srdci Jihomoravského kraje u obce Krčma se po staletí rozprostíralo Čejčské jezero s brakickou vodou a slanisky, v roce 1823 však zaniklo cíleným vysoušením a po roce 1965 se z něj stala černá skládka. Díky projektu Muzea vinařství a venkova se krajina opět vrací k...