Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Ve významném krajinném prvku Tišnovska – Pod Čudánkou – u obce Usuší přinesl Radek Zavřel významnou proměnu. Původně náletovými dřevinami zarostlý pozemek s melioracemi uprostřed velkých polních lánů během dvou let transformoval do krajinářského díla. Deset...
Strachotín, okres Břeclav

Strachotín, okres Břeclav

V obci Strachotín, kdysi obklopené lužním lesem, se na celkové ploše 98 556 m² pustili do ambiciózního projektu oživení krajiny tvorbou biocentra a biokoridorů. V období mezi lety 2021 a 2024 přeměnili intenzivně obhospodařované zemědělské plochy v trávobylinné...
Křtěnov, okres Blansko

Křtěnov, okres Blansko

Obec Křtěnov se rozhodla vrátit k přírodě a oživit své bývalé prameniště. Prostřednictvím revitalizace přeměnila opuštěné zdroje vody na tři tůně doplněné mokřadem. Do oblasti o rozloze 5 000 m² vysázela přibližně padesát ovocných stromů, včetně švestek, jabloní,...
Šumice, okres Brno-venkov

Šumice, okres Brno-venkov

Obec Šumice se v období 2017-2022 pustila do ambiciózního projektu: přeměny celkem 75 hektarů intenzivně obdělávané orné půdy v ekologická biocentra a biokoridory. Před zahájením projektu v krajině kolem Šumic dominovala rozsáhlá pole bez zeleně, která čelila...