Cena za krajinu 2021

Bojují proti klimatickým změnám, pomáhají přírodě, podporují rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů, vymýšlejí, jak lépe zadržet vodu v krajině. Odborná porota vybrala do finále deset projektů.

Hlasujte o Cenu veřejnosti

A který projekt zaujal nejvíce vás? Pojďte do 31. ledna vybrat toho, kdo získá Cenu veřejnosti.

Jak hlasovat?

Pošlete SMS na telefonní číslo +420 736 301 599 v následujícím tvaru:
KRAJINA (mezera) příslušné číslo vybraného projektu (např. KRAJINA 1).
SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho telefonu POUZE JEDENKRÁT.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz

AnswerId CountOfAnswers LabelAnswer
1 276 276
2 85 85
3 33 33
4 237 237
5 561 561
6 951 951
7 187 187
8 68 68
9 477 477
10 173 173
obec Blatnička

obec Blatnička

Obnova krajiny v katastru obce Blatnička

1

obec Kostelec

obec Kostelec

Protierozní meze, hrázky a remízky nad Kostelcem u Kyjova

2

ekofarma Petra Marady

ekofarma Petra Marady

Demonstrační ekofarma Petra Marady

3

Okrašlovací spolek Mikulov

Okrašlovací spolek Mikulov

Mandloňová alej u Mikulova – rozděluje pole, propojuje lidi

4

manželé Sečkovi, Moravský Písek

manželé Sečkovi, Moravský Písek

Hospodaření v harmonii s krajinou Moravského Písku

5

obec Ořechov

obec Ořechov

Mokřad Na dolinách a polní cesty v krajině u Ořechova

6

obec Šakvice

obec Šakvice

Lužní lesy, slaniska, tůně a další prvky v okolí Šakvic

7

obec Šardice

obec Šardice

Protierozní a protipovodňová ochrana v Šardicích

8

obec Vedrovice

obec Vedrovice

Biocentrum Na babách a další protierozní prvky v okolí Vedrovic

9

obec Vohančice

obec Vohančice

Vohančice bojují proti splavenému bahnu

10

Šumice, okres Brno-venkov

Šumice, okres Brno-venkov

Založení biocenter a biokoridorů v Šumicích

01

Křtěnov, okres Blansko

Křtěnov, okres Blansko

Vytváření tůní a výsadba stromů v obci Křtěnov

Strachotín, okres Břeclav

Strachotín, okres Břeclav

Vytváření krajinných struktur v obci Strachotín

Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Zadržování vody na sezónním potůčku v Usuší

Sulíkov, okres Blansko

Sulíkov, okres Blansko

Tůně v obci Sulíkov

Mikulov, okres Břeclav

Mikulov, okres Břeclav

Rozdělovat pole, propojovat lidi v Mikulově

Olomučany, Na Bačině, okes Blansko

Olomučany, Na Bačině, okes Blansko

Rodinná Alej života v Olomučanech

Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Realizace prvků územní stability v Hustopečích

Obec Terezín, okes Hodonín

Obec Terezín, okes Hodonín

Protipovodňová a protierozní opatření v Terezíně

Tvarožná Lhota – Travičná, okres Hodonín

Tvarožná Lhota – Travičná, okres Hodonín

Obnova krajiny pod rozhlednou Travičná

Co můžete vyhrát?

1. místo

2. místo

3. místo

Cena veřejnosti

Co se bude hodnotit?

 1. jak je projekt komplexní
  přesah na celé povodí, včetně zemědělských částí krajiny
 2. vazba na další opatření v okolí
  která zmírňují dopady klimatických změn
 3. využití informačních zdrojů
  práce s nástroji pro důkladné územní plánování, zhodnocení různých variant
 4. blízkost přírodě
  raději řešení, která jsou blízká přírodě, než technická
 5. zachování původního stavu lokality
  ohled na krajinný ráz a biodiverzitu
 6. udržitelnost a systematický přístup
  flexibilní řešení fungující v různých situacích, možnost úprav dle vývoje klimatu
 7. vícenásobný efekt
  na sucho, povodně, podporu biodiverzity…
 8. pozitivní vedlejší efekty
  sociální, ekonomické, participace veřejnosti…
 9. pozitivní vliv na životní prostředí
  a širší ekosystémové služby
 10. replikovatelnost
  abyste do budoucna inspirovali i ostatní

Kdo se může hlásit?

 • lidé starší 18 let
 • právnické osoby: vlastníci projektu nebo jejich realizátoři (se souhlasem vlastníka)

Poznačte si do diáře

 • 17. – 31. ledna 2022 – hlasování o Cenu veřejnosti
 • Vítěze vyhlásíme nejpozději do 31. března 2022.

Kdo sedí v komisi?

Zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.

Slovo hejtmana

Milí soutěžící,

příroda nečeká. Mění se nám před očima. Co naprší, rychle mizí. Trápí nás sucho a vidíme kolem sebe pořád málo věcí, které byly pro naše předky samozřejmostí – remízky, mokřady, zeleň ve městech. To ale vy dobře víte. A je skvělé, že jste se rozhodli jednat. I my na kraji se snažíme dělat maximum, aby se nám všem na jihu Moravy žilo lépe. Těší mě, že v tom nejsme sami. Přeji vám hodně úspěchů, nejen v soutěži. Díky za to, co děláte!

Váš hejtman
Jan Grolich

Vážení přátelé,

nabízíme vám jedinečnou možnost účastnit se vůbec prvního ročníku této nové soutěže. Klání, které má smysl. Je za vámi kus cesty, kterou jste prošlapávali s velkým odhodláním. Vysazovali jste stromy, budovali nádrže, pomáhali vracet potoky do původních koryt – abyste zadrželi v krajině to nejcennější, co máme. Vodu. Touto cenou vám chceme poděkovat za vaši práci a inspirovat i ostatní. Budeme rádi, když se s námi podělíte o zkušenosti z vaší dobré praxe.

Náměstek pro oblast životního prostředí
Lukáš Dubec