Cena za krajinu 2021

Bojujete proti klimatickým změnám? Pomáháte přírodě? Vymysleli jste, jak lépe zadržet vodu v krajině nebo jak podpořit rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů? Podělte se s námi o svůj rozjetý projekt a soutěžte s Jihomoravským krajem o hodnotné ceny.

Co můžete vyhrát?

1. místo

2. místo

3. místo

Cena veřejnosti

Co se bude hodnotit?

 1. jak je projekt komplexní
  přesah na celé povodí, včetně zemědělských částí krajiny
 2. vazba na další opatření v okolí
  která zmírňují dopady klimatických změn
 3. využití informačních zdrojů
  práce s nástroji pro důkladné územní plánování, zhodnocení různých variant
 4. blízkost přírodě
  raději řešení, která jsou blízká přírodě, než technická
 5. zachování původního stavu lokality
  ohled na krajinný ráz a biodiverzitu
 6. udržitelnost a systematický přístup
  flexibilní řešení fungující v různých situacích, možnost úprav dle vývoje klimatu
 7. vícenásobný efekt
  na sucho, povodně, podporu biodiverzity…
 8. pozitivní vedlejší efekty
  sociální, ekonomické, participace veřejnosti…
 9. pozitivní vliv na životní prostředí
  a širší ekosystémové služby
 10. replikovatelnost
  abyste do budoucna inspirovali i ostatní

Kdo se může hlásit?

 • lidé starší 18 let
 • právnické osoby: vlastníci projektu nebo jejich realizátoři (se souhlasem vlastníka)

Jdete do toho?

Vyplněnou přihlášku doručte datovou schránkou, nebo písemně na adresu:

Odbor kanceláře hejtmana, Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

a zároveň e-mailem na adresu:
cenazakrajinu@jmk.cz

K přihlášce přiložte

 • popis projektu
 • popis navrženého opatření
 • rozsah provedených prací
 • zdroje financování
 • fotodokumentaci ideálně zachycující stav před a po realizaci projektu
 • doklad k vlastnictví projektu (např. výpis z katastru nemovitostí, čestné prohlášení)
 • případně originál nebo úředně ověřená kopie plné moci

Poznačte si do diáře

 • Do 31. prosince 2021 – přihlašování projektů do soutěže
 • 17. – 31. ledna 2022 – hlasování o Cenu veřejnosti
 • Vítěze vyhlásíme nejpozději do 31. března 2022.

Kdo sedí v komisi?

Zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.

Slovo hejtmana

Milí soutěžící,

příroda nečeká. Mění se nám před očima. Co naprší, rychle mizí. Trápí nás sucho a vidíme kolem sebe pořád málo věcí, které byly pro naše předky samozřejmostí – remízky, mokřady, zeleň ve městech. To ale vy dobře víte. A je skvělé, že jste se rozhodli jednat. I my na kraji se snažíme dělat maximum, aby se nám všem na jihu Moravy žilo lépe. Těší mě, že v tom nejsme sami. Přeji vám hodně úspěchů, nejen v soutěži. Díky za to, co děláte!

Váš hejtman
Jan Grolich

 

Vážení přátelé,

nabízíme vám jedinečnou možnost účastnit se vůbec prvního ročníku této nové soutěže. Klání, které má smysl. Je za vámi kus cesty, kterou jste prošlapávali s velkým odhodláním. Vysazovali jste stromy, budovali nádrže, pomáhali vracet potoky do původních koryt – abyste zadrželi v krajině to nejcennější, co máme. Vodu. Touto cenou vám chceme poděkovat za vaši práci a inspirovat i ostatní. Budeme rádi, když se s námi podělíte o zkušenosti z vaší dobré praxe.

Náměstek pro oblast životního prostředí
Lukáš Dubec