Cena za krajinu 2024

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ

 

Vyhlásili jsme třetí ročník soutěže Cena za krajinu. Mají vaše projekty na jižní Moravě pozitivní dopad na zadržení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu?

Projekty je možné přihlašovat do jedné ze dvou kategorií:

 • Komplexní projekty, tedy soubory komplexních opatření zaměřených na zadržení vody v krajině nejen v údolí nivy, ale i s přesahem do celého povodí
  — vítěz získá 100 tisíc korun
 • a Jednotlivá opatření, tedy samostatné izolované opatření či dílčí opatření z komplexnějšího souboru
  — vítěz získá 50 tisíc korun, druhá cena je 20 tisíc a třetí 10 tisíc korun

Udělíme také Cenu veřejnosti – hlasování proběhne v létě 2024 na webu soutěže, kde se bude vybírat z finálových projektů.

Přečtěte si pravidla soutěže

Co můžete vyhrát?

1. místo Komplexní projekty

1. místo Jednotlivá opatření

2. místo Jednotlivá opatření

3. místo Jednotlivá opatření

Cena veřejnosti

Co se bude hodnotit?

 1. jak je projekt komplexní
  přesah na celé povodí, včetně zemědělských částí krajiny
 2. vazba na další opatření v okolí
  která zmírňují dopady klimatických změn
 3. využití informačních zdrojů
  práce s nástroji pro důkladné územní plánování, zhodnocení různých variant
 4. blízkost přírodě
  raději řešení, která jsou blízká přírodě, než technická
 5. zachování původního stavu lokality
  ohled na krajinný ráz a biodiverzitu
 6. udržitelnost a systematický přístup
  flexibilní řešení fungující v různých situacích, možnost úprav dle vývoje klimatu
 7. vícenásobný efekt
  na sucho, povodně, podporu biodiverzity…
 8. pozitivní vedlejší efekty
  sociální, ekonomické, participace veřejnosti…
 9. pozitivní vliv na životní prostředí
  a širší ekosystémové služby
 10. replikovatelnost
  abyste do budoucna inspirovali i ostatní

Kdo se může hlásit?

 • lidé starší 18 let
 • právnické osoby: vlastníci projektu nebo jejich realizátoři (se souhlasem vlastníka)

Poznačte si do diáře

 • Přihlašování projektů do soutěže:
  od 18. 3. do 30. 4. 2024

Kdo sedí v komisi?

Tři zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství, dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně a dva zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.

Slovo hejtmana

Loňský ročník soutěže Cena za krajinu ukázal, kolik skvělých projektů a lidí pečuje o naši přírodu. Ať už to byla obec Šumice s biokoridory, spolek z Mikulova propojující lidi krajinou nebo jednotlivci jako pan Holeček a městys Blížkovice, všichni si zaslouží uznání za inspirativní počiny, které pomáhají krajině adaptovat se na klimatické změny.

Jsem rád, že i letos můžeme jejich úsilí ocenit a zviditelnit. Zároveň chceme motivovat další starosty, zemědělce, spolky i aktivní občany, aby se zapojili. Přihlaste své projekty do soutěže a podělte se o zkušenosti. Buďte zdrojem inspirace pro ostatní.
Jedině společně dokážeme uchovat krásu jihomoravské přírody i příštím generacím. Ukažme, že nám na naší krajině záleží!

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Měl jsem příležitost být členem odborné komise již druhého ročníku soutěže Cena za krajinu, která měla nesnadný úkol vybrat ty nejlepší projekty z několika desítek přihlášených. Bylo skvělé vidět všechny projekty, malého i velkého rozsahu, které přispívají k zadržování vody v krajině a podporují biodiverzitu. Starostové, zemědělci či místní spolky budují mokřady, sází stromy, zatravňují pole a tvoří tím krajinu, která pomáhá s adaptací na klimatické změny. Chci poděkovat všem za jejich práci.

I my se snažíme o zachování vody v krajině a tento rok jsme na to vyhradili 20 milionů korun. Přidejte se k nám i vy, vítáme každou iniciativu, která vrací do naší krajiny život.

Náměstek pro oblast životního prostředí
Lukáš Dubec

Více informací v tiskové zprávě.
Bojují proti klimatickým změnám, pomáhají přírodě, podporují rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů, vymýšlejí, jak lépe zadržet vodu v krajině. Odborná porota vybrala do finále dvacet projektů.

Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Zadržování vody na sezónním potůčku v Usuší

Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Realizace prvků územní stability v Hustopečích

Články