Cena za krajinu 2023

Vyhlásili jsme druhý ročník soutěže Cena za krajinu. Mají vaše projekty na jižní Moravě pozitivní dopad na zadržení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu? 

Nově je projekty možné přihlašovat do jedné ze dvou kategorií:

 • komplexní projekty, tedy soubory komplexních opatření zaměřených na zadržení vody v krajině nejen v údolí nivy, ale i s přesahem do celého povodí
  — vítěz získá 100 tisíc korun
 • a jednotlivá opatření, tedy samostatné izolované opatření či dílčí opatření z komplexnějšího souboru
  — vítěz získá 50 tisíc korun, druhá cena je 20 tisíc a třetí 10 tisíc korun

Udělíme také Cenu veřejnosti – hlasování proběhne v srpnu 2023 na webu soutěže, kde se bude vybírat z 20 finálových projektů.

Přečtěte si pravidla soutěže

Co můžete vyhrát?

1. místo Komplexní projekty

1. místo Jednotlivá opatření

2. místo Jednotlivá opatření

3. místo Jednotlivá opatření

Cena veřejnosti

Co se bude hodnotit?

 1. jak je projekt komplexní
  přesah na celé povodí, včetně zemědělských částí krajiny
 2. vazba na další opatření v okolí
  která zmírňují dopady klimatických změn
 3. využití informačních zdrojů
  práce s nástroji pro důkladné územní plánování, zhodnocení různých variant
 4. blízkost přírodě
  raději řešení, která jsou blízká přírodě, než technická
 5. zachování původního stavu lokality
  ohled na krajinný ráz a biodiverzitu
 6. udržitelnost a systematický přístup
  flexibilní řešení fungující v různých situacích, možnost úprav dle vývoje klimatu
 7. vícenásobný efekt
  na sucho, povodně, podporu biodiverzity…
 8. pozitivní vedlejší efekty
  sociální, ekonomické, participace veřejnosti…
 9. pozitivní vliv na životní prostředí
  a širší ekosystémové služby
 10. replikovatelnost
  abyste do budoucna inspirovali i ostatní

Kdo se může hlásit?

 • lidé starší 18 let
 • právnické osoby: vlastníci projektu nebo jejich realizátoři (se souhlasem vlastníka)

Poznačte si do diáře

 • Přihlašování projektů do soutěže:
  od 1. 3. do 30. 4. 2023

Kdo sedí v komisi?

Tři zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství, dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně a dva zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.

Slovo hejtmana

Chceme ocenit všechny, kteří se o naši krajinu starají. Chceme také inspirovat všechny obce, firmy i jednotlivce a ukázat jim, že když se to udělá dobře, i malé projekty můžou krajině pomoct. Výsledky soutěže jsou taky důležitou zpětnou vazbou pro náš kraj, jestli naše podpora míří správným směrem.

Spousta z Vás dělá projekty, které si zaslouží ocenit už teď. Ať už jste starostové, starostky, zemědělci, spolky či podnikatelé, přihlaste se! Můžete být inspirací pro ostatní v kraji a přispět k ochraně a rozvoji naší jihomoravské krajiny. Jenom díky našemu společnému úsilí ji můžeme předat dalším generacím takovou, jakou ji máme rádi.

Váš hejtman
Jan Grolich

Naše krajina není zdaleka to, co bývala před staletími. Je nezdravá, slabá a na mnoha místech ničená přemírou chemizace a intenzivním zemědělstvím. Cesta ale existuje. Proto vítáme každou iniciativu, která vrací do naší krajiny život. Cena za krajinu má za úkol zviditelnit tyto aktivity a ukázat, jak moc jsou důležité.

Náměstek pro oblast životního prostředí
Lukáš Dubec

Výsledky soutěže 2023

1. místo: ekofarma Petra Marady,
2. místo: obec Šardice
3. místo: obec Vohančice
Cena veřejnosti: obec Ořechov

Více informací v tiskové zprávě.

Bojují proti klimatickým změnám, pomáhají přírodě, podporují rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů, vymýšlejí, jak lépe zadržet vodu v krajině. Odborná porota vybrala do finále deset projektů.

Články

Výsledky SMS hlasování 2021

AnswerId CountOfAnswers LabelAnswer
1 276 276
2 85 85
3 33 33
4 237 237
5 561 561
6 951 951
7 187 187
8 68 68
9 477 477
10 173 173