Cena za krajinu 2021

Bojují proti klimatickým změnám, pomáhají přírodě, podporují rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů, vymýšlejí, jak lépe zadržet vodu v krajině. Odborná porota vybrala do finále deset projektů.

Výsledky soutěže

1. místo: ekofarma Petra Marady,
2. místo: obec Šardice
3. místo: obec Vohančice
Cena veřejnosti: obec Ořechov

Více informací v tiskové zprávě.

obec Blatnička

obec Blatnička

Pro okolí Blatničky byly v dřívějších dobách typické bělokarpatské ...
obec Kostelec

obec Kostelec

Kostelec u Kyjova leží v krajině silně poznamenané zemědělstvím, ...
ekofarma Petra Marady

ekofarma Petra Marady

Ještě před patnácti lety vypadalo okolí Šardic jako obvyklá intenzivně ...
Okrašlovací spolek Mikulov

Okrašlovací spolek Mikulov

V roce 2019 si mikulovský Okrašlovací spolek vypůjčil od města pozemky ...
manželé Sečkovi, Moravský Písek

manželé Sečkovi, Moravský Písek

Okolí Moravského Písku poznamenalo kolektivní zemědělství, scelování ...
obec Ořechov

obec Ořechov

U Ořechova se v 50. letech minulého století rozoraly meze, zrušily remízky ...
obec Šakvice

obec Šakvice

Na břehu řeky Dyje pod Pálavou se kdysi rozprostíraly louky s tůněmi, ...
obec Šardice

obec Šardice

Obec Šardice v minulosti již několikrát zasáhly lokální povodně. Přívalové ...
obec Vedrovice

obec Vedrovice

Obec Vedrovice se nachází v intenzivně obdělávané krajině a až 76 % jejího ...
obec Vohančice

obec Vohančice

První změny v krajině v okolí Vohančic vznikly jako reakce na splachy půdy ...

Články

Výsledky SMS hlasování

AnswerId CountOfAnswers LabelAnswer
1 276 276
2 85 85
3 33 33
4 237 237
5 561 561
6 951 951
7 187 187
8 68 68
9 477 477
10 173 173

Co můžete vyhrát?

1. místo

2. místo

3. místo

Cena veřejnosti

Co se bude hodnotit?

 1. jak je projekt komplexní
  přesah na celé povodí, včetně zemědělských částí krajiny
 2. vazba na další opatření v okolí
  která zmírňují dopady klimatických změn
 3. využití informačních zdrojů
  práce s nástroji pro důkladné územní plánování, zhodnocení různých variant
 4. blízkost přírodě
  raději řešení, která jsou blízká přírodě, než technická
 5. zachování původního stavu lokality
  ohled na krajinný ráz a biodiverzitu
 6. udržitelnost a systematický přístup
  flexibilní řešení fungující v různých situacích, možnost úprav dle vývoje klimatu
 7. vícenásobný efekt
  na sucho, povodně, podporu biodiverzity…
 8. pozitivní vedlejší efekty
  sociální, ekonomické, participace veřejnosti…
 9. pozitivní vliv na životní prostředí
  a širší ekosystémové služby
 10. replikovatelnost
  abyste do budoucna inspirovali i ostatní

Kdo se může hlásit?

 • lidé starší 18 let
 • právnické osoby: vlastníci projektu nebo jejich realizátoři (se souhlasem vlastníka)

Poznačte si do diáře

 • 17. – 31. ledna 2022 – hlasování o Cenu veřejnosti
 • 11. února 2022 – vyhlášení výsledků na Zámku Křtiny

Kdo sedí v komisi?

Zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.

Slovo hejtmana

Milí soutěžící,

příroda nečeká. Mění se nám před očima. Co naprší, rychle mizí. Trápí nás sucho a vidíme kolem sebe pořád málo věcí, které byly pro naše předky samozřejmostí – remízky, mokřady, zeleň ve městech. To ale vy dobře víte. A je skvělé, že jste se rozhodli jednat. I my na kraji se snažíme dělat maximum, aby se nám všem na jihu Moravy žilo lépe. Těší mě, že v tom nejsme sami. Přeji vám hodně úspěchů, nejen v soutěži. Díky za to, co děláte!

Váš hejtman
Jan Grolich

Vážení přátelé,

nabízíme vám jedinečnou možnost účastnit se vůbec prvního ročníku této nové soutěže. Klání, které má smysl. Je za vámi kus cesty, kterou jste prošlapávali s velkým odhodláním. Vysazovali jste stromy, budovali nádrže, pomáhali vracet potoky do původních koryt – abyste zadrželi v krajině to nejcennější, co máme. Vodu. Touto cenou vám chceme poděkovat za vaši práci a inspirovat i ostatní. Budeme rádi, když se s námi podělíte o zkušenosti z vaší dobré praxe.

Náměstek pro oblast životního prostředí
Lukáš Dubec