obec Blížkovice, okres Znojmo

Návrat k přírodnímu korytu Syrovického potoka
zpět

V Blížkovicích v okrese Znojmo dříve tekl Syrovický potok rovným opevněným korytem. Při vyšších průtocích se voda vylévala z břehů na ornou půdu a splavovala ji do rybníka “Stehlíků”. Městys se proto rozhodl zasáhnout. Potoku o délce 1,2 km vrátil jeho přirozené meandry, vytvořil mokřady, tůně a v okolí vysázel stromy. Obnovené přírodě blízké koryto zpomaluje odtok vody, předchází erozi a zaplavování orné půdy a slouží jako útočiště pro raky, labutě a ledňáčky. Projekt celkově zvýšil retenční a akumulační schopnost místní krajiny. Ukázal, že s citlivým přístupem lze minulé chyby napravit a vracet krajině její duši.