Mouřínov, okres Vyškov

Hospodářství u kozy a petržele
zpět

Manželé Kutáčkovi se s láskou a odhodláním pustili do oživení 13 ha krajiny na úpatí Ždánického lesa. Kdysi nehostinná intenzivně obhospodařovaná pole se za deset let změnila v úrodné pastviny, kde se dnes spokojeně pasou kozy a ovce. Farmáři nejenže vyrábějí lahodné sýry, ale také se srdcem starají o krajinu. Přes 150 vysazených solitérních stromů, tůňka pro žáby, regenerativní obhospodařování půdy – to vše podporuje biodiverzitu a napomáhá v boji proti suchu a erozi.

Projekt spojuje produkci potravin s citlivým obhospodařováním půdy a ponecháním prostoru pro vzácné druhy rostlin a živočichů (vstavač vojenský, moták pochop, vlha pestrá, užovka obojková). Zároveň podporuje zadržování vody v krajině jižního Vyškovska, která se dlouhodobě potýká se suchem a erozí půdy při přívalových deštích.