Šumice, okres Brno-venkov

Založení biocenter a biokoridorů v Šumicích
zpět

Obec Šumice se v období 2017-2022 pustila do ambiciózního projektu: přeměny celkem 75 hektarů intenzivně obdělávané orné půdy v ekologická biocentra a biokoridory. Před zahájením projektu v krajině kolem Šumic dominovala rozsáhlá pole bez zeleně, která čelila problémům jako vodní eroze a pokles biodiverzity. V rámci projektu obec vysázela více než 90 tisíc listnatých stromů a téměř 42 tisíc keřů, posílilo se ekologické jádro krajiny a zlepšila se retenční schopnost území. Projekt tak pomáhá řešit klimatické výzvy, obnovuje přirozený ráz krajiny a láká zpět místní faunu. Zároveň slouží obyvatelům obce jako oáza pro procházky a odpočinek.