Mezihoří, obec Moravské Knínice, okres Brno-venkov

Mokřad Kněží v Moravských Knínicích
zpět

V údolní nivě pod Kněží horkou u obce Moravské Knínice vznikl nový mokřadní biotop s tůněmi, jejichž cílem je pomoct oživit a stabilizovat krajinu, která se dlouhodobě potýká se suchem. Hlavním impulsem pro záměr vybudovat místo zaniklého rybníka v Mezihoří mokřadní tůně se staly suché roky 2015–2019.

Dnes již tůně s vodní plochou o rozloze 0,415 ha zdobí krajinu okolo říčky Kuřimky, zadržují vodu a vytvářejí útočiště pro mnohé živočichy a rostliny. Již nyní je patrné zvýšení druhové rozmanitosti a estetické obohacení krajiny. Mokřad Kněží je zároveň ukázkou toho, jak může lidská intervence harmonicky splynout s přírodou a posílit její odolnost.