Obec Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Obec Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Krajina kolem obce Novosedly na Moravě patří řece Dyji. Rozsáhlá hráz zde však v minulosti změnila přirozený krajinný ráz, přírodní rozlivy do krajiny nahradilo intenzivní zemědělství. To bylo mimořádně nehospodárné kvůli podmáčené půdě. Obec Novosedly se k tomu...
Velké Pavlovice, okres Břeclav

Velké Pavlovice, okres Břeclav

Z dříve intenzivně zemědělsky využívané krajiny trpící vodní i větrnou erozí je dnes patnácti hektarové biocentrum bující životem. V suchem ohrožené lokalitě Velkých Pavlovic pomáhají zadržovat vodu nově vybudované mokřady a nádrž s vodní plochou na 2,5 ha. Zároveň...
Krčma, okres Hodonín

Krčma, okres Hodonín

V srdci Jihomoravského kraje u obce Krčma se po staletí rozprostíralo Čejčské jezero s brakickou vodou a slanisky, v roce 1823 však zaniklo cíleným vysoušením a po roce 1965 se z něj stala černá skládka. Díky projektu Muzea vinařství a venkova se krajina opět vrací k...
Mezihoří, obec Moravské Knínice, okres Brno-venkov

Mezihoří, obec Moravské Knínice, okres Brno-venkov

V údolní nivě pod Kněží horkou u obce Moravské Knínice vznikl nový mokřadní biotop s tůněmi, jejichž cílem je pomoct oživit a stabilizovat krajinu, která se dlouhodobě potýká se suchem. Hlavním impulsem pro záměr vybudovat místo zaniklého rybníka v Mezihoří mokřadní...
Zbraslav, okres Brno-venkov

Zbraslav, okres Brno-venkov

Na Motýlí stráni pod Hradiskem ve Zbraslavi probíhá kouzelná přeměna. Na dříve téměř zapomenuté lokalitě začal v roce 2015 boj proti zarůstání a náletovým dřevinám. Díky činnosti dobrovolníků z řad občanů, spolupráce mateřské a základní školy a také odborníků se o tři...