Boleradice, okres Břeclav

Boleradice, okres Břeclav

Ve vesnici Boleradice na jižní Moravě se mohou lidé projít novou Lipovou cestu. Místní spolek Letorost obnovil zapomenutou a nevyužívanou historickou cestu a vysadil kolem ní 40 lip. Teď je cesta hojně navštěvovaná místními, turisty i sportovci a spojuje studánku u...
Tvarožná Lhota – Travičná, okres Hodonín

Tvarožná Lhota – Travičná, okres Hodonín

Svahy pod rozhlednou Travičná získaly zpět svou někdejší podobu. Historicky byly využívané jako pastviny, po kolektivizaci jako pšeničná a kukuřičná pole místního JZD. Díky spolupráci s AOPK Bílé Karpaty se podařilo navrátit bělokarpatské louky s více než stovkou nově...
Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Záhumenice, Na Výsluní, Souvratě, okres Břeclav

Kolem Hustopečí kdysi rozsáhlé lány polí rozdělily zatravněné pásy a výsadby stromů. Město Hustopeče tím vyřešilodlouhodobé negativní dopady intenzivního zemědělství. Půda je nyní chráněná před větrnou i vodní erozí. Celkově město vysázelo 812 stromů a 3468 keřů a na...
Olomučany, Na Bačině, okes Blansko

Olomučany, Na Bačině, okes Blansko

Ve vesnici Olomučany se zrodil projekt, který spojuje rodinu a ozeleňuje naučnou stezku. V rodinné Aleji života bylo v letech 2017-2021 vysazeno 18 lip. Tyto lípy nejen že oživují krajinu a nabízejí stín kolemjdoucím, ale také představují osobní příběhy – jsou...
Mikulov, okres Břeclav

Mikulov, okres Břeclav

Myšlenka „rozdělovat pole, propojovat lidi“ odstartovala sérii výsadeb stromů a zakládání travnatých pásů, které rozdělily stohektarový lán pole mezi Mikulovem a přilehlou obcí Klentnice do šesti menších celků. Okrašlovací spolek vysázel celkem 449 stromů...