Kraj schválil dotace na boj proti suchu. V prvním kole se sešlo 151 žádostí

17. 3. 2024
Vznik vodního biotopu, obnova větrolamu, ošetření stromů v zámeckém parku a mnoho dalších. V prvním kole dotačního programu „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023“ se sešlo 151 žádostí.

Krajští radní na své středeční schůzi (5. dubna 2023) schválili 148 žádostí v celkové výši 14,8 milionu korun, napříč šesti tituly dotačního programu. Tři vyřadili z důvodu nesplnění podmínek. „Když něco zavedete, musíte tomu dát čas, aby to začalo fungovat a projevilo se to v krajině. Máme tu obce, které žádaly o dotaci na studii, ty teď žádají na projekty. A tam, kde jsme v minulosti podpořili projekty, se chystají realizovat. Hýbe se to a má to smysl,“ uvádí hejtman Jan Grolich.

Sucho na území jižní Moravy negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. „Oproti loňským čtyřem dotačním titulům jsme jich pro letošní rok připravili o dva více. Rozlišili jsme realizace vodních děl od protierozních opatření a nově jsme se zaměřili na zakládání krajinných trávníků – bylinných a lučních porostů. Zároveň jsme rozšířili možnosti, na co lze v dotačních titulech žádat – agrolesnictví a obnova polních cest s nezpevněným povrchem přírodního propustného rázu. Tolik žádostí na konci prvního kola jen ukazuje, že má program smysl,“ doplňuje náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje opatření vedoucí ke snížení závažnosti dopadů sucha. „Nejvážnější důsledky pozorujeme hlavně na Znojemsku, Břeclavsku, Hodonínsku a části okresu Brno-venkov. Podporujeme všechny obce v aktivitách, které pomohou tento nepříjemný fenomén zmírnit. Sešly se nám tak projekty na revitalizace rybníků, vytvoření tůní, ošetření stromů nebo na arboristické zásahy. Řada uchazečů chce také využít příspěvek na projektové dokumentace, zpracování koncepčních dokumentů a zakládání krajinných trávníků,“ dodává náměstek hejtmana zodpovědný za regionální rozvoj Jan Zámečník.

Většinu žádostí budou ještě schvalovat krajští zastupitelé na svém zasedání.

Další články

Na zadržování vody v krajině dá letos kraj 20 milionů

Soustava rybníků v Borkovanech na Břeclavsku, krajinotvorná nádrž v Kuželově na Hodonínsku nebo školní výukové zahrady v Židlochovicích na Brněnsku. Zdařilé příklady, jak v praxi vypadá krajská podpora boje proti suchu. Na opatření, která mají vést ke snížení dopadů...

První ročník Ceny za krajinu: zvítězila mozaika Moravského Toskánska

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika přezdívaná Moravské Toskánsko. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům prvního ročníku soutěže Cena za krajinu. Tamní ekozemědělec Petr Marada za ni získal první místo a 100...