Obec Novosedly na Moravě, okres Břeclav

Biocentrum Louky v obci Novosedly
zpět

Krajina kolem obce Novosedly na Moravě patří řece Dyji. Rozsáhlá hráz zde však v minulosti změnila přirozený krajinný ráz, přírodní rozlivy do krajiny nahradilo intenzivní zemědělství. To bylo mimořádně nehospodárné kvůli podmáčené půdě. Obec Novosedly se k tomu rozhodla postavit čelem a vrátit krajinu zpět přírodě.

Díky odvážnému projektu lokálního kombinovaného biocentra na místě neobhospodařovatelných polí vznikla na ploše téměř 55 tisíc m² mozaika biotopů typických pro lužní oblasti, včetně tří tůní, mokřadu se strouhami a porostem. Nové biocentrum slouží jako důležitá přírodní ochrana proti povodním, pozemky se staly útočištěm pro nové druhy zvířat a rostlin.