Velké Pavlovice, okres Břeclav

Biocentrum Záblatská
zpět

Z dříve intenzivně zemědělsky využívané krajiny trpící vodní i větrnou erozí je dnes patnácti hektarové biocentrum bující životem. V suchem ohrožené lokalitě Velkých Pavlovic pomáhají zadržovat vodu nově vybudované mokřady a nádrž s vodní plochou na 2,5 ha. Zároveň významně podporují biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny.

Biocentrum Záblatská je ojedinělé v rozsahu řešení, začlenění tohoto biotypu do zemědělské krajiny, která je navíc turisticky navštěvovaná.Tůně i nádrž leží nedaleko Ekocentra Trkmanka, které může rozšířit své portfolio vzdělávacích programů o tuto krajinnou oblast s tématem řešení klimatických změn. Podél cyklotrasy vznikla klidová zóna a vysázela se druhově původní zeleň.