Usuší, VKP Tišnovska Pod Čudánkou, okres Brno-venkov

Zadržování vody na sezónním potůčku v Usuší
zpět

Ve významném krajinném prvku Tišnovska – Pod Čudánkou – u obce Usuší přinesl Radek Zavřel významnou proměnu. Původně náletovými dřevinami zarostlý pozemek s melioracemi uprostřed velkých polních lánů během dvou let transformoval do krajinářského díla. Deset kaskádovitých tůní na 180 metrů dlouhém sezónním potůčku nyní zadržuje přes 1 000 m³ vody, která se postupně vsakuje zpět do půdy. To pomáhá bojovat proti suchu, zatímco zároveň slouží jako přirozený tlumící prvek při přívalových deštích a chrání půdu před splavováním z okolních polí.

Před tímto zásahem oblast často sužovala větrná a vodní eroze. Dnes se díky projektu podařilo prodloužit tok potůčku více jak 2,5x a podpora permakulturních principů obnovuje mikrobiom půdy. Lokalitu si oblíbili skokan hnědý, dudek chocholatý či různé druhy vážek. V lokalitě Radek Zavřel vysázel také na 120 stromů.

Jedná se o rozlohou menší (0,85 ha), ale promyšlený projekt, který ukazuje, jak můžeme lokálně čelit globálním klimatickým výzvám, obnovovat biodiverzitu a zlepšovat hydrologické podmínky naší krajiny.