Sulíkov, okres Blansko

Tůně v obci Sulíkov
zpět

Kdysi v obci Sulíkov stávalo vodní dílo, které čas a nepříznivé zásahy, jako meliorace, zapudily do zapomnění. Na jeho místě zůstala pouze nevzhledná oblast plná kopřiv, vyschlá v létě a rozbahněná na jaře. Dnes díky iniciativě obce zdobí krajinu dvě průtočné tůně s proměnlivou hloubkou a se sklony svahů tak, aby poskytovaly podmínky pro různé druhy rostlin a živočichů. Přerušené meliorace a vybudované tůně s celkovou plochou 571 m² zpomalují odtok dešťové vody a v případě extrémních srážek snižují díky své retenční kapacitě riziko záplavy níže položeného území. Díky tůním, zatravnění okolí a vysázení 10 nových vrb dochází k postupnému odparu vody a ochlazování prostředí v lokalitě.

Místo obnovuje vodní život, láká obojživelníky a stává se napajedlem pro lesní zvěř. Kromě toho přináší estetický a vzdělávací přínos pro místní obyvatelé a školy. Záměrem bylo vytvořit životaschopný biotop, který by pomohl stabilizovat místní podmínky.