Strachotín, okres Břeclav

Vytváření krajinných struktur v obci Strachotín
zpět

V obci Strachotín, kdysi obklopené lužním lesem, se na celkové ploše 98 556 m² pustili do ambiciózního projektu oživení krajiny tvorbou biocentra a biokoridorů. V období mezi lety 2021 a 2024 přeměnili intenzivně obhospodařované zemědělské plochy v trávobylinné porosty s výsadbou 23 411 dřevin – keřů i stromů. Iniciativa měla za cíl navázat na původní funkci krajiny, zvýšit biodiverzitu a posílit ekologickou stabilitu území, která byla v minulosti narušena. Výsledkem je fragmentovaná krajina odolná proti větrné erozi, která nyní kypí životem, poskytuje útočiště fauně a flóře.

Občané se aktivně podíleli na výsadbách, výměně zkušeností a zvýšení povědomí o hodnotách krajiny, přestože se v obci setkali i s takovými výzvami, jako je vandalismus.