ekofarma Petra Marady

Demonstrační ekofarma Petra Marady
zpět

Ještě před patnácti lety vypadalo okolí Šardic jako obvyklá intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Kam oko dohlédlo, se rozléhaly lány polí. Chyběly jakékoli vodní prvky, které by umožňovaly zasakování přívalových srážek. Půda ztrácela úrodnost, docházelo k erozi, suchu a zmizela veškerá pestrost.

Místní ekozemědělec Petr Marada se však rozhodl jít opačnou cestou. Nejprve zalesnil část půdy a založil tam mokřady. Postupně zakládal přírodní pásy, zejména v místech největšího odtoku vody. Vysadil ovocná stromořadí a sady, pravidelně vybrané plochy osévá jetelotravní směsí a hospodaří ekologicky bez pesticidů a syntetických hnojiv. Krajina se krok za krokem proměnila v mozaiku a dnes se jí přezdívá Moravské Toskánsko. Foto zdroj: soutěž Adapterra Awards, Nadace Partnerství (autor Vojta Herout).