obec Vohančice

Vohančice bojují proti splavenému bahnu
zpět

První změny v krajině v okolí Vohančic vznikly jako reakce na splachy půdy z polí do obce při prudkých deštích. Během tří let se podařilo obci osít různými travními směsmi cca 43 hektarů erozně nejohroženějších ploch. Postupně zde vytvořili několik rozsáhlých sadů a pět nových polních cest v celkové délce 2,2 km, které rozdělily velké lány, pomohou lépe zasakovat dešťovou vodu i bránit přehřívání povrchů v letních měsících. Do krajiny přibylo 278 nových stromů a do obce samotné 124 stromů a 2460 keřů.

Nyní se Vohančice nachází asi v polovině z plánovaného záměru. V roce 2022 by se mělo začít budovat biocentrum v nivě Heroltického potoka se soustavou malých vodních nádrží a tůní. Vzniknout by měl také protierozní val či rozsáhlý genetický sad zahrnující většinu starých tradičních odrůd Tišnovska.