Okrašlovací spolek Mikulov

Mandloňová alej u Mikulova – rozděluje pole, propojuje lidi
zpět

V roce 2019 si mikulovský Okrašlovací spolek vypůjčil od města pozemky na obrovském lánu pole pod Kočičí skálou, kde se do té doby velmi intenzivně hospodařilo. Členové spolku tam oseli dva široké pásy o celkové rozloze 3 hektary jetelotravní směsí doplněnou o ručně sbíraná semena bylin typických pro pálavské louky. Do jednoho z pásů pak u příležitosti 30. výročí sametové revoluce vysázeli 95 mandloní.

Výsadba aleje odstartovala několik dalších menších úprav, které ale vytváří rozsáhlý funkční celek a dělají krajinu pestřejší, ekologicky stabilnější a prostupnější. Postupně vznikla hrušňová alej podél silnice směrem na Klentnici, hrušňovo-jabloňová alej v travnatém pásu, složená z roubů starých odrůd z nedalekých sadů, či několik nových nezpevněných polních cest. Do výsadeb se zapojili místní obyvatelé a spolek sám provádí kontrolu a péči o stromky i kosení luk na seno.