obec Šakvice

Lužní lesy, slaniska, tůně a další prvky v okolí Šakvic
zpět

Na břehu řeky Dyje pod Pálavou se kdysi rozprostíraly louky s tůněmi, překrásný lužní les s obrovitými duby, topoly a jilmy, vedle něj jasanové háje a u vody olšové a vrbové porosty. Na území později vznikla vodní nádrž Nové Mlýny a spolu s ní zmizela řeka Dyje, rybník, stráně kopců i lesy. Obyvatelé Šakvic se však s touto situací nesmířili a od roku 2004 alespoň částečně obnovují původní krajinu.

Na orné půdě začali postupně vysazovat lužní lesy, zapojené keřové porosty, budovat rybník, drobné tůně, polní cesty, remízky, přírodní pásy i mandloňový sad. Vznikl tak prostor pro zadržování vody v krajině, došlo k omezení půdní eroze a rozvoji přirozených rostlinných společenstev. Jejich snažení už navíc slaví první úspěchy: na zamokřených revitalizovaných územích se po desítkách let opět objevila slaniska a s nimi i některé kriticky ohrožené druhy rostlin a vzácné druhy ptáků.